Kompleksowa obsługa prawna

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii oraz współpraca ze Specjalistami z różnych dziedzin prawa umożliwiają zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców z terenu całej Polski.

Zobacz więcej

Oferta

Wiodącą specjalizację Kancelarii stanowi szeroko rozumiane prawo administracyjne, poczynając od procesów inwestycyjnych, pozyskiwaniu specjalistycznych decyzji umożliwiających prowadzenie działalności reglamentowanej (w szczególności w zakresie gospodarki odpadami) aż po innowacyjne działania w zakresie inwestycji publicznych związanych z ochroną środowiska. Prowadzimy z sukcesami praktykę ogólnokrajową, nie ograniczając się wyłącznie do podmiotów prawa prywatnego, a również nawiązując ścisłą współpracę z organami administracji publicznej, motywując do zaangażowania się w indywidualne sprawy. Nasze nowatorskie podejście do tematyki administratywistycznej niejednokrotnie zakończyło się pozytywnym wynikiem. Już w tym miejscu możemy się pochwalić sukcesami dotyczącymi:

- uzyskiwaniu decyzji środowiskowej przy niejednoznacznych zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

-utrzymaniu w obrocie prawnym różnego rodzaju pozwoleń, w tym pozwolenia zintegrowanego, 

- zablokowaniu dyskusyjnych inwestycji drogowych i wodnych.

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu mogą być Państwo pewni, że każda powierzona nam sprawa zostanie rzetelnie i kompleksowo poprowadzona, co doprowadzi nas wspólnie do sukcesu.


 

Oferta

Kancelaria

Przedstawienie historii Kancelarii nie jest zadaniem prostym, gdyż jej obecny kształt to wynik licznych zmiennych, obejmujących także zmiany w organach zarządzających.

Nie możemy oczywiście pominąć w tym miejscu wkładu wcześniejszych Wspólników, w tym pracowników naukowych UJ. Jednak obecny rytm pracy Kancelarii to stabilność, profesjonalizm i precyzja, którą zapewniają główni prowadzący Kancelarię: radca prawny Katarzyna Kosman-Syk i adwokat: Piotr Syk. Każde z nas posiada bogate doświadczenie z wieloletnich indywidualnych praktyk, o różnych specjalizacjach, które od kilku lat z powodzeniem łączymy w ramach wspólnie prowadzonej Kancelarii. Spotykamy się na styku dwóch z trzech głównych gałęzi prawa: prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

Zobacz więcej

Zespół

Zespół

Katarzyna Kosman – Syk

Radca prawny

Uprawnienia radcy prawnego od 2013 r. Już podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim jako główny obszar zainteresowań obrała prawo administracyjne. Zapoczątkowało to późniejszymi wyborami zawodowymi, gdzie jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji zajmowała się zagadnieniami z prawa podatkowego, rachunkowego, ale także ubezpieczeń społecznych i postępowania egzekucyjnego w administracji.

Zobacz więcej

Piotr Syk

Adwokat

Uprawnienia adwokata od 2013 r. Cywilista z zamiłowania, karnista z zapotrzebowania. Absolwent UJ, z wyróżniającymi się wynikami z prawa cywilnego. Od początku skoncentrowany na ochronie dóbr osobistych, własności intelektualnej, ze szczególnym naciskiem na kwestię interpretacji umów. Prowadził negocjacje z największymi podmiotami na rynku paliw, odpadów, ale nie tylko – staje po stronie konsumentów w tzw. sprawach frankowych. Stara się cały czas doskonalić i rozwijać, stąd podjęte studia podyplomowe z zamówień publicznych.

Zobacz więcej