Kancelaria

Kancelaria

Przedstawienie historii Kancelarii nie jest zadaniem prostym, gdyż jej obecny kształt to wynik licznych zmiennych, obejmujących także zmiany w organach zarządzających.

Nie możemy oczywiście pominąć w tym miejscu wkładu wcześniejszych Wspólników, w tym pracowników naukowych UJ. Jednak obecny rytm pracy Kancelarii to stabilność, profesjonalizm i precyzja, którą zapewniają główni prowadzący Kancelarię: radca prawny Katarzyna Kosman-Syk i adwokat Piotr Syk. Każde z nas posiada bogate doświadczenie z wieloletnich indywidualnych praktyk, o różnych specjalizacjach, które od kilku lat z powodzeniem łączymy w ramach wspólnie prowadzonej Kancelarii. Spotykamy się na styku dwóch z trzech głównych gałęzi prawa: prawa administracyjnego i prawa cywilnego. Tematyka niezmiernie bogata, jednak znaleźliśmy w tych obszarach zagadnienia, które stanowią trzon naszej pracy ale i zainteresowań. Od lat z powodzeniem koncentrujemy się na szeroko rozumianym prawie ochrony środowiska, która to tematyka obejmuje liczne zagadnienia. Reprezentujemy inwestorów, ale również inne strony postępowania, stąd też posiadamy wiedzę i praktykę działania dostosowaną do aktualnej sytuacji procesowej. O naszej sile świadczy Zespół, bez którego świadczenie usług prawnych na poziomie satysfakcjonującym Klientów nie byłoby możliwe.