Specjalizacje

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym, reprezentując zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Ponadto Kancelaria przygotowuje także opinie prawne, w których zawarte są proponowane rozwiązania problemów prawnych wynikających zarówno ze stosowania prawa (w tym interpretacji treści przepisów prawa oraz decyzji administracyjnych), jak i zagadnień proceduralnych powstałych w toku toczących się postępowań.

Prawo administracyjne

Prawo ochrony środowiska

 

Gospodarowanie odpadami

 

Decyzja środowiskowa

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 

Prawo budowlane

 

Zobacz więcej

Prawo cywilne i handlowe

  • Kontrakty
  • Audyt nieruchomości 
  • Proces inwestycyjny
  • Dobra osobiste
  • Umowy bankowe
  • Prawo rzeczowe
  • Postępowania sądowe
  • Prawo zamówień publicznych

 

 

Zobacz więcej

Nieruchomości

  • Proces inwestycyjny
Zobacz więcej

Zamówienia publiczne

Zobacz więcej