Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego jest oparta na wieloletnim doświadczeniu zarówno w zakresie tworzenia i interpretacji wszelkich umów, jak i na reprezentacji w toku postępowań sądowych.

W szczególności Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych, dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych oraz z tytułu umów bankowych. Kancelaria zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności dotyczącymi ustanawiania wszelkiego rodzaju służebności oraz odzyskiwania własności nieruchomości przejętych w czasach PRL-u na rzecz Skarbu Państwa.