Wynagrodzenie:
 
1.  Wynagrodzenie ryczałtowe - stanowi z góry określoną kwotę pieniężną, w ramach której Kancelaria wykonuje usługę prawną. Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
2.  Wynagrodzenie godzinowe - stanowi określoną stawkę za godzinę usługi prawnej. Stosowane głównie w przypadku Klientów biznesowych. W przypadku Klientów indywidualnych proponowane jest w sytuacji, gdy z uwagi na specyfikę sprawy nie jest możliwe przewidzenie nakładu pracy.
3.  Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee) - stanowi połączenie podstawowego wynagrodzenia ryczałtowego w niższej kwocie wraz z premią (określoną procentowo bądź ryczałtowo) za pozytywny wynik świadczonej przez Kancelarię usługi. Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

 
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:
 

  • nakładu pracy,
  • wartości przedmiotu sprawy,
  • rodzaju zlecenia,
  • terminu jego wykonania.