Zespół

Zespół

Katarzyna Kosman – Syk

Radca prawny

Uprawnienia radcy prawnego od 2013 r. Już podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim jako główny obszar zainteresowań obrała prawo administracyjne. Zapoczątkowało to późniejszymi wyborami zawodowymi, gdzie jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji zajmowała się zagadnieniami z prawa podatkowego, rachunkowego, ale także ubezpieczeń społecznych i postępowania egzekucyjnego w administracji. Okres aplikacji to już wykrystalizowanie drogi specjalizacji obejmującej przede wszystkim tematykę związaną z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, od etapu przedinwestycyjnego aż do momentu zakończenia prowadzenia tego rodzaju działalności, a ramach tego: decyzja środowiskowa, planowanie przestrzenne, prawo budowlane, wodne, geologiczne i górnicze itp. To z kolei wiąże się z czynnym udziałem w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowoadministracyjnym. Jak mawiał jeden z uczonych, prawo administracyjne to praca z organami w różnych relacjach i związkach i wiele jest w tym racji. Stara się rozwijać obszar swojej specjalizacji poprzez podejmowanie licznych inicjatyw, w tym współpracę z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Posiada również doświadczenie w zakresie ochrony dóbr osobistych, w tym w procesach odszkodowawczych, zarówno od strony poszkodowanego, jak i ubezpieczyciela. Współpracowała z jednym z największych w Polsce ubezpieczycieli.

Piotr Syk

Adwokat

Uprawnienia adwokata od 2013 r. Cywilista z zamiłowania, karnista z zapotrzebowania. Absolwent UJ, z wyróżniającymi się wynikami z prawa cywilnego. Od początku skoncentrowany na ochronie dóbr osobistych, własności intelektualnej, ze szczególnym naciskiem na kwestię interpretacji umów. Prowadził negocjacje z największymi podmiotami na rynku paliw, odpadów, ale nie tylko – staje po stronie konsumentów w tzw. sprawach frankowych. Stara się cały czas doskonalić i rozwijać, stąd podjęte studia podyplomowe z zamówień publicznych.


Doświadczenia klientów dały początek kolejnej – z licznymi sukcesami – specjalizacji: karnistycznej z zakresu ochrony środowiska.